RUNNING

Sessions exterior on l’objectiu és treballar la resistència aeròbica com l’anaeròbica a través de la carrera (desplaçament).