RESULTATS
RESULTATS NATACIÓ ARTÍSTICA RESULTATS NATACIÓ RESULTATS SALTS
BN1 BN2 BN3 PREBENJAMÍ BENJAMÍ ALEVÍ CAT D MASC CAT C FEM ESC 1 Masc
1a Jornada 1a Jornada 1a Jornada 1a J Ll Equips 1a J - Individual 1a J - Individual CCH - T 1 M CCH - T 1 M 1a Jornada
2a Jornada 2a Jornada 2a Jornada 2a J Ll Equips 1a J - Relleus 1a J - Relleus   CCH - T 3 M 2a Jornada
3a Jornada 3a Jornada 3a Jornada 1a J - Individual 2a J - Individual 2a J - Individual CCH - Plataforma CCH - Plataforma 3a Jornada
figures figures figures 1a J - Relleus 2a J - Relleus 2a J - Relleus 1a J - T 1 M 1a J - T 1 M ESC 1 Fem
ALEVINA INFANTIL JÚNIOR - SÉNIOR 2a J - Individual 3a J - Individual 3a J - Individual   1a J - T 3 M 1a Jornada
1a Jornada 1a Jornada CEEB - 1a Jorn 2a J - Relleus 3a J - Relleus 3a J - Relleus 1a J - Plataforma 1a J - Plataforma 2a Jornada
2a Jornada 2a Jornada CEEB - 2a Jorn 3a J - Individual 4a J - Individual 4a J - Individual 2a J - T 1 M 2a J - T 1 M 3a Jornada
3a Jornada 3a Jornada COPA - 1a Jorn 3a J - Relleus 4a J - Relleus 4a J - Relleus 2a J - T 3 M 2a J - T 3 M ESC 2 Masc
4a Jornada 4a Jornada COPA - 2a Jorn 4a J - Individual 5a J - Individual 5a J - Individual 2a J - Plataforma 2a J - Plataforma 1a Jornada
suma suma COPA - 3a Jorn 4a J - Relleus 5a J - Relleus 6a J - Individual   CCE - T 1 M CCE - T 1 M 2a Jornada
combo combo COPA - duets 5a J - Individual 6a J - Individual 7a J - Individual   CCE - T 3 M 3a Jornada
rutina rutina   6a J - Relleus 7a J - Relleus   CCE - Plataforma CCE - Plataforma ESC 2 Fem
solos       7a J - Individual   CAT B MASC CAT B FEM 1a Jornada
duets   7a J - Relleus CCH - T 1 M CCH - T 1 M 2a Jornada
Puntuació Puntuació Puntuació CCH - T 3 M CCH - T 3 M 3a Jornada
CCH CCH - Plataforma CCH - Plataforma ESC 3 Masc
F TERRITORIAL F TERRITORIAL F TERRITORIAL 1a J - T 1 M 1a J - T 1 M 1a Jornada
FINAL RELLEUS FINAL RELLEUS   1a J - T 3 M 2a Jornada
1a J - Plataforma 1a J - Plataforma 3a Jornada
2a J - T 1 M 2a J - T 1 M ESC 3 Fem
2a J - T 3 M 2a J - T 3 M 1a Jornada
2a J - Plataforma 2a J - Plataforma 2a Jornada
CCE - T 1 M CCE - T 1 M 3a Jornada
  CCE - T 3 M
CCE - Plataforma CCE - Plataforma