OBJECTIUSEl Campus Esportiu és una activitat que pretén ajudar els joves esportistes en les primeres etapes de la formació esportiva, prenent com a centre d’interès el joc i l’esport.

Les situacions d’ensenyament - aprenentatge estan dissenyades de manera que els joves esportistes siguin conscients de les accions que realitzen i del perquè les realitzen, aconseguint així, obtenir la màxima autonomia per jugar i gaudir de l’activitat esportiva, podent transferir-hi tot el que va aprenent cada dia.

Per arribar a captivar i il·lusionar als nens i les nenes per l’esport, els educadors - entrenadors prenem el compromís de:

- Interessar-nos per conèixer les seves motivacions per poder ajudar-los en la seva educació esportiva.
- Dissenyar un programa on s’incorporen progressivament nous continguts, que complementin els ja assolits.
- Engrescar-los i motivar-los perquè tinguin ganes de tornar el dia següent.

OBJECTIUS GENERALS

- Garantir la diversió dels participants mitjançant diferents activitats de caràcter lúdic i formatiu.
- Afavorir la confiança i l’autoestima dels nois i noies en l’activitat física.
- Presentar l’activitat física com una experiència positiva i satisfactòria.
- Associar els hàbits d’higiene, d’alimentació i d’exercici físic amb els efectes sobre la salut.
- Conviure i participar dins un grup, respectant les individualitats de cada persona.


ACTIVITATS ESPORTIVES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Crear hàbits esportius.
- Adquirir els fonaments tècnics dels esports practicats.
- Millorar les habilitats motrius bàsiques.
- Conèixer les regles bàsiques dels esports practicats.
- Potenciar el treball en grup, acceptant els companys i les normes de cada esport.


ACTIVITATS AQUÀTIQUES

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Explorar i conèixer les possibilitats motores del cos a l’aigua.
- Perfeccionar els principis bàsics de la natació (familiarització, respiració, flotació i propulsió).
- Conèixer i practicar la tècnica dels diferents estils.
- Millorar les habilitats motrius aquàtiques (salts, girs, equilibris, lliscaments..).


EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE I ACTIVITATS LÚDIQUES

Tasques i jocs genèrics desenvolupats amb el propi cos i amb material alternatiu, encaminats a potenciar l’autonomia corporal, la percepció temporal, la coordinació, la lateralitat, l’equilibri i el sentit del ritme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Ampliar el coneixement de l’esquema corporal.
- Millorar el desenvolupament de la coordinació i l’equilibri.
- Desenvolupar la solidaritat i fomentar els lligams socials.

JOCS DE TAULA

- Descansar el cos i activar la ment.
- Crear hàbits de concentració.


COMPETICIONS

- Habituar-se a competir de forma natural.
- Mostrar actituds de superació, exigència personal i responsabilitat.
- Participar en situacions competitives respectant les regles dels diferents esports.