ENTRENADOR PERSONAL

Des del Natació Joan Pelegrí us oferim la possibilitat de millorar el vostre entrenament mitjançant la contractació d'un dels nostres tècnics com a entrenador personal.

MARTA CORBELLA
MARC ANDREO
MARC RECASENS

Totes aquelles persones interessades podeu contactar directament amb els entrenadors personals per establir l'horari de les classes o dirigir-vos a la secretaria del club (clubnatacio@joanpelegri.cat - 934 315 299).
El pagament caldrà fer-lo a la secretaria del club abans de fer la classe.

PREU DE LA SESSIÓ
ABONATS 25,00 €
NO ABONATS 30,00 €
BONUS 10 SESSIONS A UTILITZAR EN 6 SETMANES
ABONATS 175,00 €
NO ABONATS 210,00 €