CROSS-FIT

Es una activitat o un sistema d’entrenament de força o resistència amb exercicis constantment variats, amb moviments funcionals executats en una alta intensitat. El Crossfit intenta imitar un entrenament “militar” en el que busquem la funcionalitat absoluta del nostre cos en cada una de les estacions que es crearan, es a dir, es busca un control de musculació, agilitat, resistència i flexibilitat idònia per el nostre cos. Per dur a terme el crossfit, crearem diferents exercicis en mètode de estacions per el nostre gimnàs , el qual cada estació estarà marcada per el monitor igual que la seva intensitat d’execució, segon els perfil de cada abonat aquesta pot variar. Material: Cordes, steeps, bosu, manovelles, pilota medicinal, escala, espatllera, goma elàstica, pesa russa... Durada: 40 minuts