NJP: Aiguagim
Febrer 21, 2021

- Dilluns, dimecres i divendres de 16h45 a 17h30
- Dissabte de 9h15 a 10h00.
- Màxim 5 persones i la monitora.