Preus Abonaments 2022-23
Agost 31, 2022
Els preus dels abonaments de les Instal·lacions Esportives del Natació Joan Pelegrí pel curs 2022-23 seran els següents:
ABONAMENT COMPLET: 34,55€.
ABONAMENT DE TARDA: 27,55€.
ABONAMENT DE MIGDIA: 20,55€.
ABONAMENT FAMILIAR: 56,75€.