COMUNICAT DE LA FCN
Maig 25, 2020
Seguint les recomanacions de la SGEAF (Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física) amb motiu de la situació provocada per la crisis de la COVID-19 i amb la prioritat de vetllar per la seguretat i salut dels nostres federats i federades, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació ha acordat:
Donar per finalitzades les competicions esportives i cancel·lar definitivament el Calendari de la temporada esportiva 2019/2020.
Totes les competicions esportives es donaran per acabades tal i com estaven en el moment de l’aturada esportiva, donant-se per definitius els resultats provisionals que hi havien en aquell moment.