ARTÍSTICA BN1: Figures.

Durant la competició de rutines es va fer entrega dels diplomes a les nedadores de nivell 1 que havien quedat entre les 10 primeres de la competició al sumar les dues jornades de figures.
Per part del NJP van rebre el diploma: Judith Fernández (4a), Sasha de la Fuente (6a) i Martina Collado (10a).