TRX


El TRX es una modalitat esportiva que es basa, principalment, en el alçament del nostre propi pes a partir de unes cordes entrellaçades. De fet es una de les modalitats esportives que millor s’està implantant en Europa y en la resta del continent Americà. Es una dirigida molt recent però per la gran varietat i facilitat de graduar tots els exercicis, fa que sigui perfecte com a exercici físic dirigit. Es coneix com a “TRX” a las sigles de Total-Body Resistence Exercice, que en català significa “exercici de resistència del cos sensé “. Aquest nom fa referencia a que només treballem amb el nostre pes, tots i cada un dels músculs del nostre cos. El “TRX” es una corda resistent plana amb dos mànecs per poder subjectar-nos fort sense perill de poder caure i poder realitzar els exercicis. Aquest es subjecta d’un mosquetó que te a l’altre extremitat de la corda, en el nostre cas, es subjectarà de l’espatllera.

DURADA: 40 minuts.

INTENSITAT: Alta.

DINÀMICA:
En aquesta dirigida primer aurem de col·locar el TRX a la espatllera i tot seguit graduar-lo a la nostre estatura ideal per poder seguir fent el exercici, que el nostre tècnic ens ajudarà a graduar-lo correcta-ment. Tot seguit començarem la classe sota una base musical per poder fer pujades i baixades al temps de la musica correctament, per aconseguir un bon ritme i dinàmica d’aquesta. El tècnic ens guiarà en tot moment i corregirà possibles errades posturals segons cada exercici, així prevenim lesions indesitjades i aconseguir una màxima diversió barrejat amb treball muscular correcte i dur.

AVANTATGES:
Es una de les classes mes adaptables per tot tipus de resistències, ja que nosaltres som els que podem regular la intensitat que volem afegir en cada un dels exercicis que el monitor ens marcarà, com mes inclinats estem, mes resistència i dificultat, i en una posició mes vertical, menys resistència en cada exercici. Aquests simple gest de regulació es pot fer en meitat de cada exercici sense necessitat de perdre el fill de la classe i això ens permet no realitzar cap parada per recolocament i millorar la dinamització de la classe. Aquesta classe es una part de exercicis anomenats “funcional”, es a dir, gracies al treball del propi pes, notem una gran millora i resistència a la musculatura per aguantar-nos a nosaltres mateixos, i això es nota en la vida quotidiana.

BENEFICIS:
- Activitat completa i permet entrenar tot el cos.
- Prevenció o disminució del risc de lesions.
- Ajuda als problemes d’esquena.
- Pèrdua i control del pes.
- Més tonificació i força.
- Reforçar les articulacions i massa osea.

MATERIAL:
- TRX.
- Espatllera.
- Bosu.