NORMATIVA DELS CURSETS
- Es prega màxima puntualitat per al bon funcionament dels cursets.
- Només s’autoritza l’entrada als vestidors als pares que tinguin fills menors de 6 anys i que, per tant, no sàpiguen canviar-se sols.
- La sala d’espera disposa d’endolls per aquells qui vulguin eixugar els cabells als seus fills.
- La direcció es compromet a organitzar una classe oberta als pares al Nadal i a final de curs.
- La Secretaria de les Instal·lacions disposa de targetes amb els horaris d’atenció als pares.
- Es recomana el barnús per quan surten de la piscina.