NORMATIVA DE LA SAUNA
- Per poder utilitzar la sauna caldrà que seguiu rigorosament la normativa establerta.