ESQUENA

Sessions orientades a l’enfortiment dels grups musculars de la zona lumbar i abdominal per donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral.