SALTS: Francophonie Diving Cup de Mònaco

Lucia Arroyes 2a a salts sincronitzats 3m i 1m, i 4a a les proves de trampolí d'1m i 3m.