SALTS: Francophonie Diving Cup de Mònaco

Team NJP segon en la prova combinada