INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: obrim dissabtes a la tardaA partir d’aquest dissabte 11 de Novembre l’horari de dissabte de les instal·lacions s’amplia fins a les 20h45; així doncs, les instal·lacions romandran obertes de 8h30 a 20h45 sense interrupció.
Tindreu a la vostra disposició:
- la sala de màquines.
- la sauna.
- un carril gran de piscina (quan estiguin entrenant les nedadores de sincronitzada).
- tota la piscina (quan no hi hagi entrenament).
Aquesta ampliació de l'horari no representarà cap increment en les quotes.

Direcció del NJP