AJUTS A INFANTS I ADOLESCENTS

L'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports, han anunciat la convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar de la ciutat de Barcelona corresponent al curs 2014-2015.

La finalitat d'aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l'activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una carrega econòmica excessiva que pugui impedir la practica esportiva d'aquests menors i joves.

Aquestes subvencions van dirigides únicament a aquells infants que fan una activitat esportiva en alguna entitat homologada per l'Institut Barcelona Esports. En aquest cas, el Club Natació Joan Pelegrí, forma part d’aquest grup d’entitats homologades i per tant, si compliu els requisits exposats a les bases de la subvenció, podreu optar a aquests ajuts.

REQUISITS:

- Que els destinataris hagin nascut a partir del dia 1 de gener del 1997 fins al 31 de desembre del 2008.
- Que els destinataris, estiguin preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l'Institut Barcelona Esports.
- Que siguin integrants d'unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 9.959,66 EUR anuals.
- Que siguin integrants d'unitats familiars els membres de la qual estiguin empadronats i residint a Barcelona.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 26 de setembre. Si creieu que compliu els requisits indicats a les bases i voleu presentar una sol·licitud, heu de contactar amb el club per tal que us lliurem la sol·licitud segellada i emplenem l’apartat corresponent a l’entitat.

Convocatòria d'ajuts publicada al BOPB

Bases de la subvenció pel curs 2014/15