Ajuts per a menors d'edat que fan esport al nostre barri

El Districte de Sants-Montjuïc ha posat en marxa un Programa d'Ajuts a l'Esport Base 2010-2011 amb l'objectiu de garantir que cap menor quedi exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques en el Districte de Sants-Montjuïc.
Com tots sabeu el Club Natació Joan Pelegrí és una de les entitats esportives del districte i per això vol facilitar-vos la tramitació d'aquest ajut; el  resum de la convocatòria és:
  • La subvenció està adreçada a menors d'edat integrats en unitats familiars amb ingressos iguals o inferiors a 9.667,70 euros bruts anuals per cada membre. 
  • L'import de l'ajut suposarà des del 15% fins a un màxim del 50% del cost de l'activitat esportiva. 
  • Per tenir accés als ajuts econòmics, cal que l'infant, pares i/o tutors estiguin empadronats al Districte de Sants-Montjuïc. 
  • El període de presentació de sol·licituds és del 9 de setembre fins el 9 d'octubre de 2010. 
  • El formulari ha d'estar segellat per l'entitat esportiva que organitza l'activitat. 
  • Un cop aprovat, l'import de l'ajut s'ingressarà directament a l'entitat esportiva, prèvia justificació. La família només haurà d'abonar a l'entitat la diferència entre la quota i l'ajut concedit.
Així, el formulari i la relació de documentació a presentar està disposició dels socis interessats a la secretaria del CNJP (amb la part corresponent al CNJP  emplenada i portarà el segell).
Posteriorment s’haurà de presentar a les oficines de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Sants-Montjuïc (c/ Creu Coberta 104, 1ª planta), acompanyada de la documentació que figura al revers, del 9 de setembre al 9 d’octubre de 2010, de 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres, i els dimarts de 16:00 a 19:00.
I aquí podeu veure els documents originals:
 Qualsevol dubte sobre aquesta qüestió adreceu-vos a la secretaria del club (+34 934315299) o bé per mail al Director tècnic, en Xavier Cuspinera (xcuspinera@joanpelegri.com).