CAMPUS ESPORTIU D'ESTIU
Maig 13, 2020
Treball, afers socials i família treballa en un document marc per regular el lleure amb aquestes idees:
- Es preveu que les activitats de lleure podran començar en la fase 3 amb grups de 10 nens.
- Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades.
- Hi haurà d’haver hidrogels a cada estança, amb airejaments i desinfeccions diàries.
- Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants.
- No s’ha d’haver tingut simptomalogia de la COVID-19 ni el participant ni la seva família els darrers 14 dies.
- Estaran permeses les activitats sense contacte físic i proximitat dels tronc superior del cos i les cares.
Seguirem analitzant les novetats per prendre una decisió sobre la viabilitat del Campus aquest estiu.